طبیعت مدبره بدن، جلسه ۱۲، استاد طالقانی

سلسله جلسات آشنایی با طبیعت مدبره بدن  مدرس: استاد طالقانی  جلسه: دوازدهم (۱۲) موضوعات این جلسه: 🔶قانون گردش 🔸دو وظیفه طبیعت مدبره بدن: 🔺سلامت نگه داشتن بدن 🔺برگرداندن به حالت سلامت در صورت خروج از سلامت 🔸بررسی و توضیح چهار قوه اصلی جاذبه هاضمه ماسکه دافعه 🔸سخنی از حکیم عقیلی خراسانی پیرامون ۴ قوه اصلی […]

سلسله جلسات آشنایی با طبیعت مدبره بدن 

مدرس: استاد طالقانی 

جلسه: دوازدهم (۱۲)

موضوعات این جلسه:

🔶قانون گردش
🔸دو وظیفه طبیعت مدبره بدن:
🔺سلامت نگه داشتن بدن
🔺برگرداندن به حالت سلامت در صورت خروج از سلامت
🔸بررسی و توضیح چهار قوه اصلی جاذبه هاضمه ماسکه دافعه
🔸سخنی از حکیم عقیلی خراسانی پیرامون ۴ قوه اصلی

🔶قانون حرارت درمانی
🔸سخن شیخ الرئیس پیرامون حرارت غریزی بدن
🔸تفاوت حرارت غریزی و حرارت غریبه

🔶قانون تدریج
🔸سخن ابن رشد پیرامون دوام تب ها
🔸اهمیت کامل کردن دوره درمان

جهت دانلود فایل صوتی تدریس، اینجا کلیک کنید.