طب سنتی، ضرورت زندگی امروز

با حضور: دکتر رضا منتظر – دکتر محمد عزیزخانی (تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۳) دکتر مهدی فهیمی – دکتر حسن اکبری (تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۳) دانلود صوت برنامه قسمت اول [۸۱ دقـیقه، ۱۴ مـگابایـت]:  پیکوفایل  |  مدیافایر قسمت دوم [۸۶ دقیقه، ۱۴٫۸ مگابایت]:  پیکوفایل  |  مدیافایر دانلود فیلم برنامه قسمت اول       قسمت دوم

با حضور:

دکتر رضا منتظر – دکتر محمد عزیزخانی
(تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۳)

دکتر مهدی فهیمی – دکتر حسن اکبری
(تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۳)

دانلود صوت برنامه

قسمت اول [۸۱ دقـیقه، ۱۴ مـگابایـت]:  پیکوفایل  |  مدیافایر

قسمت دوم [۸۶ دقیقه، ۱۴٫۸ مگابایت]:  پیکوفایل  |  مدیافایر

دانلود فیلم برنامه

قسمت اول       قسمت دوم