طــب سنتـــے درخارج‌ ازڪشـۅر ?

استـفاده از رۅش سنتـے #بادڪش در میان ورزشڪاران آمریڪایـے حاضـر در ریو؛ حتـے مایڪل فلپس پرافتخارترین ورزشڪارتاریخ نیزازاین رۅش استفاده می ڪند. @Ostadtaleghani ??

photo_2016-08-10_13-03-35
استـفاده از رۅش سنتـے #بادڪش در میان ورزشڪاران آمریڪایـے حاضـر در ریو؛ حتـے مایڪل فلپس پرافتخارترین ورزشڪارتاریخ نیزازاین رۅش استفاده می ڪند.
@Ostadtaleghani ??