عادت نامناسب تغذیه:

? #حکایت کسانی که معتقدند یک عمر غذای ناسالم خوردن و بنظرشان سالم هستند و چیزیشون نمیشه…!! ✅بقراط فرموده که عادت در حکم، مثل طبیعت ثانیه است مگر اینکه از اغذیه ردیه(خوراکی های مضر مانند فستفود،نوشابه،گوشت گاو و…) باشد که ترکش لازم است اما به تدریج؛ ?? زیرا که بالاخره و به مرور ایام از […]

? #حکایت کسانی که معتقدند یک عمر غذای ناسالم خوردن و بنظرشان سالم هستند و چیزیشون نمیشه…!!

✅بقراط فرموده که عادت در حکم، مثل طبیعت ثانیه است مگر اینکه از اغذیه ردیه(خوراکی های مضر مانند فستفود،نوشابه،گوشت گاو و…) باشد که ترکش لازم است اما به تدریج؛
?? زیرا که بالاخره و به مرور ایام از این غذاها امراض مزمنه که علاج‏پذیر نباشد حادث میشود

⏪ و شاهد این قول است نصیحتى که حضرت امام ثامن امام رضا علیه التّحیّه و الثّناء در آخر رساله ذهبیه به مأمون علیه اللعنه فرموده‏اند و آن این است که
✨التفات مکن به قول جمعى از جهّال که می‏گویند مکرر خوردیم فلان غذا و شربت را که می‏گویند مضر است و هیچ مضرت نیافتیم، پس محتاج به عمل کردن به قول اطباء و مسائل طب نیستیم و به دستورى که همیشه غذاها و شیرینی‏ها خورده‏ایم عمل میکنیم.
✨شخصى که این قسم میگوید مثل حیوانات شعورى ندارد و تمیز (فرق) میانه نافع و ضار نمیتواند کرد

✨و حکایت او شبیه است به حکایت دزدى که یک مرتبه دزدى کرد و گرفتار نشد و مورد سیاست و تنبیه نگردید پس حریص در دزدى گردید و پی ‏درپى دزدى نمود تا آخر گرفتار و به سیاستهاى عظیم از دست و پا بریدن یا کشتن مبتلا شد.
✨اگر مرتبه اول دزدى گرفتار می‏گردید جزاى سهلى او را مى‏دادند.
پس چنانچه دزد در نگرفتن دزدى اول، دلیر در دزدى و آخر به سیاستهاى عظیمه گرفتار مى‏شود ??آدمى نیز از اینکه چند مرتبه از غذاها و شیرینیهاى مضر ضرر نیافته دلیر میگردد و آخر الامر به امراض عظیمه مهلکه که به هیچ وجه قابلیت علاج ندارند، گرفتار می‏شوند.

?منبع:
حفظ الصحه ناصرى، ص: ۱۰۲
گردآوری: آموزشگاه حکیم جرجانی

?عضویت تنها کانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور???
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg

?منتشر کنید