عفونت،قارچ، خارش

??? ? عفونت، قارچ، خارش ? تاریخ:۹۵/۵/۶ شماره:۳۱۲۴۹ امروزه اکثرا ( بخاطر وجود شلنگ، و نه آفتابه) طهارت گرفتن را بلد نیستند و شلنگ را به خود میگیرند و آب بالا میره و در نتیجه قارچ تشکیل میشه و در دستشویی های عمومی یا استخرها این قارچها به راحتی و با لمس دستگیره و شیر […]

???

? عفونت، قارچ، خارش ?
تاریخ:۹۵/۵/۶
شماره:۳۱۲۴۹

امروزه اکثرا ( بخاطر وجود شلنگ، و نه آفتابه) طهارت گرفتن را بلد نیستند و شلنگ را به خود میگیرند و آب بالا میره و در نتیجه قارچ تشکیل میشه و در دستشویی های عمومی یا استخرها این قارچها به راحتی و با لمس دستگیره و شیر آب و شلنگ منتقل شده و عفونت یا خارش های بدی ایجاد میشود وبرای تسکین دوباره آب به خود می گیرند ومشکل را تشدید می کنند.

?✍نحوه آتش دادن:
٢عددزغال راسرخ کرده درمنقل اسفندی قرارداده ومنقل رازیرپایه توالت فرنگی دستی ( سیار) قراردهید.( اگر دو عدد عنبرنسا درون آن بیندازید بهتر است)

سپس بدون لباس زیر روی توالت نشسته و ١٠ دقیقه روی آتش بنشینید.
?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?
سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com