علت تحریم مناظره ۱۰آبان توسط اساتید طب اسلامی ایرانی

🎥چرا برخی از اساتید و مخالفان واکسیناسیون کرونا مناظره ۱۰ آبان در علوم پزشکی را تحریم کرده بودند.👆👆 🔸به کلیپ مذکور دقت کنید تا برخی از علل اولیه آنرا مشاهده کنید. 🔸استفاده از برخی ادبیات و واژه های کلامی و… در دعوت توسط دکتر قناعتی نشان از نابرابری و استفاده ابزاری از چنین مناظراتی است. […]

🎥چرا برخی از اساتید و مخالفان واکسیناسیون کرونا مناظره ۱۰ آبان در علوم پزشکی را تحریم کرده بودند.👆👆

🔸به کلیپ مذکور دقت کنید تا برخی از علل اولیه آنرا مشاهده کنید.

🔸استفاده از برخی ادبیات و واژه های کلامی و… در دعوت توسط دکتر قناعتی نشان از نابرابری و استفاده ابزاری از چنین مناظراتی است.

🔸اساتید و دانشمندان مخالفان واکسیناسیون اجباری و غیر علمی همچنان خواستار برگزاری مناظره با شروط مذکور در کلیپ میباشد.

🔸مشاهده و جهت آگاهی بخشی نشر دهید👆👆