عوارض شوینده ها و ضدعفونی کننده ها از دکتر فهیمی

?عوارض شوینده ها و ضدعفونی کننده ها ?دکتر فهیمی ?مصرف بی رویه ضدعفونی کننده های دست باعث برهم زدن تعادل میان باکتریهای مفید و غیر مفید میشود. در نتیجه سیستم ایمنی بدن ضعیف خواهد شد . ? برخی از ترکیبات بکار رفته دراین ضدعفونی کننده ها نظیر تریکلوزان باعث برهم خوردن سطح استروژن میشود و […]

?عوارض شوینده ها و ضدعفونی کننده ها
?دکتر فهیمی

?مصرف بی رویه ضدعفونی کننده های دست باعث برهم زدن تعادل میان باکتریهای مفید و غیر مفید میشود.

در نتیجه سیستم ایمنی بدن ضعیف خواهد شد .

? برخی از ترکیبات بکار رفته دراین ضدعفونی کننده ها نظیر تریکلوزان باعث برهم خوردن سطح استروژن میشود

و بر هورمونهای تیروئید نیز بی تأثیر نیست.