عوارض مصرف سوسیس:

?در سوسیس موادی چون نیترات، نیتریت، مواد آلی و نیو گلوماتات در درجه حرارت بالابا چربی فراوان تهیه میشود و ماده ای به مراتب سمی تر ازسیگار درست میکند که باعث بروزسرطان روده بزرگ میشود. ✅منبع:اطلاعات عمومی ‍ ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani

?در سوسیس موادی چون نیترات، نیتریت، مواد آلی و نیو گلوماتات در درجه حرارت بالابا چربی فراوان تهیه میشود و ماده ای به مراتب سمی تر ازسیگار درست میکند که باعث بروزسرطان روده بزرگ میشود.

✅منبع:اطلاعات عمومی

‍ ?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani