عوامل موثر در چین و چروک دست ها

‍ ✍عوامل موثر در چین_و_چروک دست ها ?تماس زیاد با آب و مواد شوینده (به خصوص سفیدکننده‌ها و لکه‌برها) ? در معرض آفتاب بودن بدون ضد آفتاب ? بالا رفتن سن و خشکی مزاج ?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

‍ ✍عوامل موثر در چین_و_چروک دست ها

?تماس زیاد با آب و مواد شوینده (به خصوص سفیدکننده‌ها و لکه‌برها)

? در معرض آفتاب بودن بدون ضد آفتاب

? بالا رفتن سن و خشکی مزاج
?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com