فتق کودکان

‍ فتق_کودکان ?سبوس آرد+شیر یا شیره انگور+عسل»»»»»» مفید برای فتق کودکان بصورت ضماد. (نشر دهید) ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? https://tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

‍ فتق_کودکان

?سبوس آرد+شیر یا شیره انگور+عسل»»»»»» مفید برای فتق کودکان بصورت ضماد.
(نشر دهید)
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com