ماساژ دادن پا

‍ آیا می دانید ماساژ دادن پا از سکته ی قلبی پیش گیری می کند؟ ماساژ پا قبل از خواب به کاهش استرس و ایجاد آرامش در هنگام خواب کمک میکند. ✅موردتایید استاد طالقانی ?کانال رسمی استادطالقانی?? https://tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

‍ آیا می دانید ماساژ دادن پا از سکته ی قلبی پیش گیری می کند؟

ماساژ پا قبل از خواب به کاهش استرس و ایجاد آرامش در هنگام خواب کمک میکند.

✅موردتایید استاد طالقانی

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com