مجله خبری مجموعه احیای طب سنتی (حجت الاسلام قرائتی)

?مجله خبری مجموعه احیای طب سنتی?: ✅حجت الاسلام قرائتی: وزیر به من می‌گوید: در تلویزیون بگو، مصرف آب کم بشود، نگران آب و جیره‌بندی آب و قحطی آب هستیم. گفتم: خوب نمی‌شود عوض اینکه به مردم بگوییم آب کم مصرف کنید، چمن را حذف کنید. سبزی بکارید. سبزی هفته‌ای یک بار دوبار آب می‌خواهد. چمن […]

?مجله خبری مجموعه احیای طب سنتی?:

✅حجت الاسلام قرائتی:

وزیر به من می‌گوید: در تلویزیون بگو، مصرف آب کم بشود، نگران آب و جیره‌بندی آب و قحطی آب هستیم.
گفتم: خوب نمی‌شود عوض اینکه به مردم بگوییم آب کم مصرف کنید، چمن را حذف کنید. سبزی بکارید. سبزی هفته‌ای یک بار دوبار آب می‌خواهد. چمن هر روز آب می‌خواهد.
می‌گوید: یعنی در ادارات سبزی بکاریم؟زشت است. نمی‌شود‼️.

?چرا نمی‌شود؟ آمریکا این کار را کرد. یک سال در آمریکا آب کم آمد، بخشنامه آمد چمن حذف، سبزی بکارید. منتهی ما فکر می‌کنیم اگر چمن بکاریم، روشنفکر هستیم، سبزی بکاریم، دهاتی هستیم

منبع خبری:تاپ طبیب✅
کانال رسمی استادطالقانی?
http://telegram.me/ostadtaleghani
سایت رسمی استادطالقانی?
http://www.ehyayetebeslami.com