محل های بادکش روی بدن + عکس

بادکش زانو اندیکاسیون ها ۱?.درمان تکمیلی پارگی منیسک زانو ?۲٫B111درمان تکمیلی پارگی لیگامانها + روغن موضعی ?۳٫ درمان تکمیلی صدای زانو ( لق لق زدن ) ?۴٫ درمان تکمیلی آرتروز زانوی دموی ها ( درد خشک ) ?۵٫ درمان تکمیلی آرتروز زانوی بلغمی ها ( درد و ورم تر ) + ماساژ با روغن زیتون […]

photo_2016-08-18_23-02-01بادکش زانو
اندیکاسیون ها

۱?.درمان تکمیلی پارگی منیسک زانو
?۲٫B111درمان تکمیلی پارگی لیگامانها + روغن موضعی
?۳٫ درمان تکمیلی صدای زانو ( لق لق زدن )
?۴٫ درمان تکمیلی آرتروز زانوی دموی ها ( درد خشک )
?۵٫ درمان تکمیلی آرتروز زانوی بلغمی ها ( درد و ورم تر ) + ماساژ با روغن زیتون یا روغن بادام تلخ و اسانس نعناع ( ۱۴ روز بعد حجامت تر انجام شود.
موردتائید استادطالقانی ✅
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com