مدرسه

✅برای بچه ها خاطرات خوش مدرسه رابگویید. ?مثلاخواندن ونوشتن یاد گرفتیم و دوستان خوب پیدا کردیم معلمان خوب ومهربانی  داشتیم. تاشوقشان به مدرسه بیشترشود ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی?? www.ehyayetebeslami.com

✅برای بچه ها خاطرات خوش مدرسه رابگویید.

?مثلاخواندن ونوشتن یاد گرفتیم و دوستان خوب پیدا کردیم معلمان خوب ومهربانی  داشتیم. تاشوقشان به مدرسه بیشترشود
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com