مزاج شناسی چشم

شرح انواع مزاج چشم از استاد طالقانی: چشم :سفیدی چشم واسکلرا , یکی از مهمترین نشانگر های مزاج مغز است . یعنی بابررسی چشم ,شما هم پی به مزاج خود چشم می برید و هم پی به مزاج مغز می برید. چشم و مغز بلغمی : سفیدی واسکلرای چشم ,اگر سفید وبی رمق باشد وهیچ […]

شرح انواع مزاج چشم از استاد طالقانی:
چشم :سفیدی چشم واسکلرا , یکی از مهمترین نشانگر های مزاج مغز است .
یعنی بابررسی چشم ,شما هم پی به مزاج خود چشم می برید و هم پی به مزاج مغز می برید.
چشم و مغز بلغمی :
سفیدی واسکلرای چشم ,اگر سفید وبی رمق باشد وهیچ رگی در آن پیدا نباشد نشان چشم بلغمی است وهر چه این علایم بیشتر یعنی چشم به سمت غلبه بلغم پیش می رود.با این نگاه, دارنده چنین چشمی صاحب مغز بلغمی نیز می باشد.

images1
چشم و مغز سوداوی:
صاحب چشمی که سفیدی واسکلرای آن آبی باشد, نشان از تجمع سودا در لایه های درونی سودا وبه دام افتادن سودا در آن منطقه است .مغز فردی که دارای چشم سوداوی است , یقینا مغزصاحب چنین چشمی نیز, سوداوی است .با افزایش زیاد سودا ,موجب غلبه سودای فرد درچشم می شوید.

images2
چشم و مغز صفراوی:
وجود زردی در اسکلرای چشم نشان وجود تسلط صفرا در چشم ومغز این افراد است.

index
چشم و مغز دموی :
وجود سرخی ورگ های سرخ, نشان از تسلط دم بر چشم ومغز فرد می باشد.
در این شرایط با دیدن چشم فرد می توانید حدس بزنید با چه فرد وبا چه روحیاتی روبرو هستید.

index1
دومزاجه بودن چشم:
گاها نیز در چشم در صورت دقت ,دو مزاج حاکم را می بینید مانند وجودزردی صفرا وسرخی وقرمزی دم .
رطوبت چشم در دموی ها و غلبه دم درچشم :
چشم یک دموی از نظر رطوبت وگرما خوب است.
اما اگر دم غلبه کند ,جلوی چشم فرد بخار می زند ,حرارت به رطوبت می خورد وتبخیر می شود وبه پرده چشم میزند.
رمص یعنی چرک گوشه چشم این افراد نیز زیاد می شود.
رطوبت چشم در صفراوی و سوداوی مزاج ها :
افراد سوداوی وصفراوی رطوبت چشمشان کم است,با افزایش خشکی وغلبه خشکی در این دو مزاج خشکی چشم بر آنها عارض می گردد.
علایم غلبه بلغم در چشم :
با افزایش بلغم در چشم واطراف آن بی رمقی چشم وافتادگی پلک وپف کردگی زیر پلک پایین , مشهود می شود.
تذکر:
البته روش های دیگری در شناخت عنبیه واسکلرا وجود دارد که تخصصی است ,با آن روش تخصصی اکثربیماریهای نقاط اصلی بدن, قابل تشخیص است وحتی در برخی موارد حالت پیشگویی در بیماری دارد. یعنی فرد بابررسی, پیشاپیش تشخیص می دهد که فرد بعد از فلان مدت تقریبی به یبوست و… دچار می شود.
اینها جادوگری نیست اینها علم است.