مصرف خرما

خانم‌هایی که بامعده خالی،زیادخرمامصرف می‌کنندکمتردچارکم‌خونی ورنگ پریدگی می‌شوندوبدنی سالم ومقاوم دربرابرباکتری‌ها و ویروس‌ها خواهند داشت. ?موردتاییداستادطالقانی #بهداشت_تغذیه ➣➣ @Ostadtaleghani ✅

خانم‌هایی که بامعده خالی،زیادخرمامصرف می‌کنندکمتردچارکم‌خونی ورنگ پریدگی می‌شوندوبدنی سالم ومقاوم دربرابرباکتری‌ها و ویروس‌ها خواهند داشت.
?موردتاییداستادطالقانی
#بهداشت_تغذیه
➣➣ @Ostadtaleghani ✅