مضرات خواب ظهر به ویژه در زمستان

آیامیدانید خوابیدن در بعد از ظهرها به ویژه در زمستان، باعث : ایجاد بیماری‌ بد رنگی پوست سستی و کسالت کاهش اشتها بوی بد دهان ناراحتی و تحریک پذیری در فرد می‌شود.. ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? https://tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

آیامیدانید

خوابیدن در بعد از ظهرها به ویژه در زمستان، باعث :
ایجاد بیماری‌
بد رنگی پوست
سستی و کسالت
کاهش اشتها
بوی بد دهان
ناراحتی و تحریک پذیری در فرد می‌شود..

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com