مطالب مهم استاد طالقانی در خصوص کرونا و واکسن های کرونا قسمت اول

[quote]CONTENT_HERE[/quote] 🎥 کلیپ تصویری مهم از استاد طالقانی👆 🔸علل علمی مخالفت با واکسیناسیون عمومی در بحث کرونا 🔸برتری ایمنی طبیعی یا واکسیناسیون در مقابله با کرونا 🔸پنج تفاوت و برتری اساسی ایمنی طبیعی و واکسیناسیون عمومی کرونا (واکسیناسیون تمام سنین و افراد) 🔸حلقه مهم مفقوده در ایمنی طبیعی که در کشور بشدت سانسور میشود. 🔸وجود […]

[quote]CONTENT_HERE[/quote]

🎥 کلیپ تصویری مهم از استاد طالقانی👆

🔸علل علمی مخالفت با واکسیناسیون عمومی در بحث کرونا

🔸برتری ایمنی طبیعی یا واکسیناسیون در مقابله با کرونا

🔸پنج تفاوت و برتری اساسی ایمنی طبیعی و واکسیناسیون عمومی کرونا (واکسیناسیون تمام سنین و افراد)

🔸حلقه مهم مفقوده در ایمنی طبیعی که در کشور بشدت سانسور میشود.

🔸وجود داروهای درمان قطعی کرونا، واکسیناسیون عمومی را از نظر علمی مردود میکند.

💠 جهت اطلاع عموم اجتماع از نطرات علمی مخالفان واکسیناسیون تا میتوانید نشر دهید.

✅کانال آرشیو طبی استاد طالقانی👇
t.me/A_ostadtaleghani

✅پیج اینستاگرام استاد طالقانی👇
https://www.instagram.com/ostad_taleghani11/