مطالب مهم استاد طالقانی در خصوص کرونا و واکسن های کرونا قسمت دوم

💠سلسله مطالب استاد طالقانی👆 🎥 در خصوص کرونا و واکسن های کرونا ♻️ جلسه : دوم ⭕️ موضوعات این جلسه: 🔸واکسن اقناعی یا اجباری 🔸نمره صدا و سیما در بیان واقعیت ها 🔸سیاست چماق و هویچ دولت در واکسن اجباری چگونه در حال اعمال است. 🔸تناقضات غیر علمی واکسیناسیون کرونا موجب بدبینی مردم گردید. 🔸ادعاهای […]

💠سلسله مطالب استاد طالقانی👆

🎥 در خصوص کرونا و واکسن های کرونا
♻️ جلسه : دوم

⭕️ موضوعات این جلسه:
🔸واکسن اقناعی یا اجباری

🔸نمره صدا و سیما در بیان واقعیت ها

🔸سیاست چماق و هویچ دولت در واکسن اجباری چگونه در حال اعمال است.

🔸تناقضات غیر علمی واکسیناسیون کرونا موجب بدبینی مردم گردید.

🔸ادعاهای غیر واقعی در خصوص اثرگذاری واکسن ها

🔸آیا واکسن های موجود برای سلامت مردم واقعا ایمن هستند و ایمنی ایحاد میکنند؟

🔸در مورد اثرگذاری واکسن ها مسئولین وزارت بهداشت ادعاهایی دارند که حتی شرکت سازنده آن چنین ادعا و اثر گذاری را مطرح ننموده است.

🔸چرا در عین اجرای واکسیناسیون تحمیلی دولت پاسخگوی عواقب و صدمات جسمی اعم از نقص عضو و فوت نیست؟

🔻نشر دهید.

✅کانال آرشیو طبی استاد طالقانی👇
t.me/A_ostadtaleghani

✅پیج اینستاگرام استاد طالقانی👇
https://www.instagram.com/ostad_taleghani11/