مطلب مهم استاد طالقانی درباره داروی کرونا

💠مطلب بسیار مهم‌ از استاد طالقانی👆 🔻در خصوص علنی کردن فرمول داروی کرونا توسط تیم تحقیقاتی ایشان 👌فرمولی که پس از ماهها تحقیق و پژوهش علمی و عملی توسط تیم تحقیقاتی، در ایران و برخی کشورهای دیگر جهان از مقابله با کرونا سربلند بیرون آمده، بلطف خدا مقرر است بدون هیچ چشمداشتی بهمه مردم تقدیم […]

💠مطلب بسیار مهم‌ از استاد طالقانی👆
🔻در خصوص علنی کردن فرمول داروی کرونا توسط تیم تحقیقاتی ایشان

👌فرمولی که پس از ماهها تحقیق و پژوهش علمی و عملی توسط تیم تحقیقاتی، در ایران و برخی کشورهای دیگر جهان از مقابله با کرونا سربلند بیرون آمده، بلطف خدا مقرر است بدون هیچ چشمداشتی بهمه مردم تقدیم شود.

💠اخبار و اطلاعات مذکور را از تنها کانال مرجع تخصصی طب سنتی ایرانی اسلامی پیگیری کنید👇
@marjaetakhasositeb


🔸تا میتوانید نشر دهید و در این امر سهیم شوید.