مندفعات :(مدفوع ،براز،ثفل)

♻️مندفعات: (مدفوع،براز،ثفل) تاریخ:۱۳۹۵/۴/۶ شماره:۳۱۷۰ ‼️یکی از راه هایی تشخیص در طب سنتی مدفوع است که در آزمایشگاه به مطالب مهمی دست می یافته اند،و در طب غربی هم در بخش آزمایشگاه اهمیت فراوانی به آن میدهند، البته با مطالعات بیشتر میتوان فهمید که طب سنتی مطالبی را مد نظر میگیرد که طب غربی اصلا به […]

♻️مندفعات:
(مدفوع،براز،ثفل)

تاریخ:۱۳۹۵/۴/۶

شماره:۳۱۷۰

‼️یکی از راه هایی تشخیص در طب سنتی مدفوع است که در آزمایشگاه به مطالب مهمی دست می یافته اند،و در طب غربی هم در بخش آزمایشگاه اهمیت فراوانی به آن میدهند، البته با مطالعات بیشتر میتوان فهمید که طب سنتی مطالبی را مد نظر میگیرد که طب غربی اصلا به آن نرسیده است.

در گذشته مردم به صورت عمومی با مشاهده ای حالات خود در هنگام تخلیه میتوانستن بفهمند که در سلامت هستند و یا مرض،متاسفانه این علوم به گور فراموشی سپرده شد?،و وظیفه ای ما این است که این علوم را دوباره احیا کنیم.
????????

یک دفع خوب باید شرایط زیر را داشته باشد.??????

✅انسان اگر ۲ تا ۳ وعده غذایی کامل(مطلق)خورده باشد،باید حداقل هر ۱۲ساعت یک دفع کامل داشته باشد.
✅مدفوع باید سهل الخروج (دفع آسان) باشد.و خودش به صورت طبیعی دفع شود.
✅رنگ آن به زرد کم رنگ شبیه باشد(البته به این شرط که از غذاهایی که رنگ مدفوع را تغییر میدهند استفاده نشده باشد).
✅مدفوع در هنگام دفع نباید مخرج(دهانه مقعد)را بسوزاند و آزار دهد.
✅مدفوع نباید کف داشته باشد.
✅مدفوع باید یک دست باشد،نه اینکه در قسمتی شل و در قسمتی سفت باشد.
✅مدفوع باید بریده بریده نباشد،و همانند شلنگ باشد.
✅غذاهای هضم ناشده در آن دیده نشود.
✅مقدار و حجم مدفوع به علت تخلخل در روده ها باید تقریبا با مقدار خوراک مساوی باشد.
✅مدفوع خیلی بدبو و خیلی بی بو نباشد.
✅زمان تخلیه خیلی سریع و خیلی طولانی نباشد.
منبع: مجتمع نجم الدین
✳️کانال رسمی استاد طالقانی??
http://tlgrm.me/ostadtaleghani
✳️سایت رسمی استاد طالقانی??
http://www.ehyayetebeslami.com