مکان قرار دادن مسواک

‍ ❌ مسواک را حتی با داشتن سرپوش در دستشویی نگه ندارید? ⭕️ بعد از هر بار سیفون زدن قطرات ریز آب آلوده به ویروس و باکتری در فضا پخش و روی مسواک و حوله مینشنید. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی?? www.ehyayetebeslami.com

‍ ❌ مسواک را حتی با داشتن سرپوش در دستشویی نگه ندارید?
⭕️ بعد از هر بار سیفون زدن قطرات ریز آب آلوده به ویروس و باکتری در فضا پخش و روی مسواک و حوله مینشنید.
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com