#مڪمل طبیعۍ بدنسازے ?

#مڪمل_طبیعۍ_بدنسازے ? ♨️مڪمل طبیعے ڪہ بہ ساخٺ عضلات و اضافه ڪردن وزن ڪمڪ می ڪند. °❀°✍همان طور ڪہ میدانید براے عضلہ، سازے بدن نیاز به پروتئین دارد،ماهم براتون یه مڪمل طبیعے اوردیم. ?عسل+ڪنجد? ?ڪنجد سر شار از پروتئین میباشد. ?مقداری ڪه از این مڪمل شما در روز نیاز دارید: روزانہ ۲ قاشق غذاخورے عسل و […]

#مڪمل_طبیعۍ_بدنسازے ?

♨️مڪمل طبیعے ڪہ بہ ساخٺ عضلات و اضافه ڪردن وزن ڪمڪ می ڪند.

°❀°✍همان طور ڪہ میدانید براے عضلہ، سازے بدن نیاز به پروتئین دارد،ماهم براتون یه مڪمل طبیعے اوردیم.

?عسل+ڪنجد?

?ڪنجد سر شار از پروتئین میباشد.

?مقداری ڪه از این مڪمل شما در روز نیاز دارید:
روزانہ ۲ قاشق غذاخورے عسل و یڪ قاشق غذاخورے ڪنجد می‌باشد ڪه با هم مخلوط می ڪنید و قبل از صبحانہ میل می ڪنید.

✅موردتاییداستاد طالقانی
?°?°?
°?°? @ostadtaleghani
?°?°?°?°?°?°?°?°