میزان نور اتاق خواب

‍ ?آیا میدانید حتما باید در اتاق کاملا تاریک و بدون چراغ خواب بخوابید؟ ?خوابیدن در اتاق روشن  شانس ابتلا به بیماری های عصبی و قلبی را افزایش می دهد ?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani? سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

‍ ?آیا میدانید حتما باید در اتاق کاملا تاریک و بدون چراغ خواب بخوابید؟

?خوابیدن در اتاق روشن  شانس ابتلا به بیماری های عصبی و قلبی را افزایش می دهد
?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?
سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com