نحوه مصرف شربت مُدبّر کرونا غدیر جهت تقویت سیستم ایمنی در مواجهه با بیماری های ویروسی و کرونا

⭕️ نحوه مصرف شربت غدیر جهت تقویت سیستم ایمنی در مواجه با انواع ویروس کرونا و افراد در معرض خطر: 🔸هفته اول صبح، ظهر، شب یک قاشق غذاخوری (معادل یک درپوش بطری) 🔸از هفته دوم صبح و شب یک قاشق غذاخوری و درصورت ضرورت به ادامه مصرف در هفته سوم صرفا روزی یک قاشق غذاخوری […]

⭕️ نحوه مصرف شربت غدیر جهت تقویت سیستم ایمنی در مواجه با انواع ویروس کرونا و افراد در معرض خطر:
🔸هفته اول صبح، ظهر، شب یک قاشق غذاخوری (معادل یک درپوش بطری)
🔸از هفته دوم صبح و شب یک قاشق غذاخوری و درصورت ضرورت به ادامه مصرف در هفته سوم صرفا روزی یک قاشق غذاخوری میل شود.
🔸افراد دارای طبایع گرم در صورت افزایش حرارت بدن از هفته دوم، مصرف خوراکیهای طبع گرم را کاهش دهند.

این دستورالعمل جهت تقویت سیستم ایمنی بدن می باشد، اما جهت استفاده برای افراد درگیر کرونا حسب برچسب خود شربت می باشد.