نسخه برای سوزش ادرار

نسخه برای سوزش ادرار ۱خرفه ۱۰گرم، تخم کاسنی ۵ گرم، کاکنج ۵ گرم، تخم ترشک ۱۰ گرم. تمام این مواد را نرم بکوبید و بعد از هر غذا یک قاشق مربا خوری در کمی ماست حل کرده و میل نمایید. نسخه دیگری که می توانید برای درمان این بیماری استفاده کنید بدین صورت است: ناخنک […]

نسخه برای سوزش ادرار

۱خرفه ۱۰گرم، تخم کاسنی ۵ گرم، کاکنج ۵ گرم، تخم ترشک ۱۰ گرم.
تمام این مواد را نرم بکوبید و بعد از هر غذا یک قاشق مربا خوری در کمی ماست حل کرده و میل نمایید.

نسخه دیگری که می توانید برای درمان این بیماری استفاده کنید بدین صورت است:

ناخنک ۱۵ گرم، مرزنجوش ۱۵ گرم، خارخسک ۲ گرم، گل نیلوفر ۱۰ گرم.
تمام این مواد را مخلوط کرده و نصف آن را در شش لیتر آب ریخته و بجوشانید.
سپس آن را صاف کنید و در آب گرم صاف شده آن بنشینید و این عمل را باید تا مدت بهبودی بیماری استفاده کنید. آب جعفری، گشنیز و کاهو را گرفته و هر وعده نصف لیوان بخورید. اگر از عرق کاسنی روزی سه استکان بنوشید بسیار مفید می باشد.