نسخه درمانی افزایش قد از استاد طالقانی

درمان افزایش قد: پرهیزات: ازلبنیات,ترشیجکات,برنج,گوجه,خیاروکلا غذاهای طبع سرد. مصرف غذاهای گرم وخشک مثل,فسنجان,خرما,ارده,شیره,ادویه جات و… مصرف روزانه یکبار,پودرسنجد,عسل ودارچین,باهم مخلوط ومیل گردد. انواع جوانه ها روزانه بصورت تازه با عسل مخلوط ومصرف شود. بادکش گرم وخشک ناحیه پشت(پشت کمر,کتف,پشت ران,پشت ساق). همراه باروغن مالی یکبارروغن کنجدیکبارباروغن زیتون(صبح وشب) . نشستن پشت به آفتاب روزی نیم […]

درمان افزایش قد:
پرهیزات:
ازلبنیات,ترشیجکات,برنج,گوجه,خیاروکلا غذاهای طبع سرد.
مصرف غذاهای گرم وخشک مثل,فسنجان,خرما,ارده,شیره,ادویه جات و… مصرف روزانه یکبار,پودرسنجد,عسل ودارچین,باهم مخلوط ومیل گردد.
انواع جوانه ها روزانه بصورت تازه با عسل مخلوط ومصرف شود.
بادکش گرم وخشک ناحیه پشت(پشت کمر,کتف,پشت ران,پشت ساق).
همراه باروغن مالی یکبارروغن کنجدیکبارباروغن زیتون(صبح وشب) .
نشستن پشت به آفتاب روزی نیم ساعت.
حجامت سه مرحله بفاصله یکماه:
حجامت عام ,حجامت ساکرال,ساقین(پشت ساق)