نسخه های درمانی(شماره ۳۱۴۴۲)

تاریخ:۹۵/۱۲/۱ شماره:۳۱۴۴۲ ✅ ضد سرفه و آلرژی : ?جوشانده «آویشن + پنیرک + عناب + ختمی + به دانه + انجیر» ✅ ضد آسم و سینوزیت ‌و سرماخوردگی: ? آویشن+ زوفا + پرسیاوشان+ عناب + پنیرک + تخم گشنیز + ریشه شیرین بیان+ انجیر ✅ ضد میکروب معده : ?عرق آویشن + زنیان + شیرین […]

تاریخ:۹۵/۱۲/۱
شماره:۳۱۴۴۲

✅ ضد سرفه و آلرژی :

?جوشانده «آویشن + پنیرک + عناب + ختمی + به دانه + انجیر»
✅ ضد آسم و سینوزیت ‌و سرماخوردگی:
? آویشن+ زوفا + پرسیاوشان+ عناب + پنیرک + تخم گشنیز + ریشه شیرین بیان+ انجیر
✅ ضد میکروب معده :
?عرق آویشن + زنیان + شیرین بیان
✅ضد اسهال و عفونت روده :

?عرق آویشن + پونه + نعناع+ زنیان

☘☘☘☘☘☘☘☘
?????
‍ ?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com