نظافت مسیر قران

?رسول اکرم(ص)فرمودند: ?مسیر قران را نظافت کنید.گفته شد مسیر قرآن چیست❓فرمودند:دهان شماست وآن رابا مسواک تمیزکنید? منبع:کانال تخصصی طب جامع✅ @ostadtaleghani جامع مطالب در? Www.ehyayetebeslami.com

?رسول اکرم(ص)فرمودند:

?مسیر قران را نظافت کنید.گفته شد مسیر قرآن چیست❓فرمودند:دهان شماست وآن رابا مسواک تمیزکنید?

منبع:کانال تخصصی طب جامع✅
@ostadtaleghani
جامع مطالب در?
Www.ehyayetebeslami.com