نظر استاد طالقانی در خصوص منع حجامت

?نظراستادطالقانی درخصوص منع حجامت? تاریخ :۹۵/۲/۴ شماره: ۳۰۶۹ https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ ♻️♻️ حقیر در بحث منع حجامت در روزهایی مانند دوشنبه وچهارشنبه وجمعه بیشتر بر منع حجامت در روزهای جمعه معتقدم ومابقی رو بسته به تشخیص طبیب طب سنتی میدانم. حتی اگر نظر طبیب بر حجامت در روز جمعه باشد با قرائت آیه الکرسی وصدقه میتواند حجامت […]

?نظراستادطالقانی درخصوص منع حجامت?

تاریخ :۹۵/۲/۴

شماره: ۳۰۶۹

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ

♻️♻️ حقیر در بحث منع حجامت در روزهایی مانند دوشنبه وچهارشنبه وجمعه بیشتر بر منع حجامت در روزهای جمعه معتقدم ومابقی رو بسته به تشخیص طبیب طب سنتی میدانم.
حتی اگر نظر طبیب بر حجامت در روز جمعه باشد با قرائت آیه الکرسی وصدقه میتواند حجامت کند.

♻️♻️ البته منع حجامت حسب شرایط مختلف معلق است مانند:

۱⃣ کمبود پلاکت

۲⃣زنان در ایام قاعدگی

۳⃣ضعف عمومی بدن

۴⃣ سردی ناشی از غلبه بلغم وسودا و…

◀️ اینها احکام عمومی است.

◽️◽️اما وقتی همین مباحث عمومی را با دید تخصصی بررسی میکنیم گاهی ورق برمیگردد.
مثلا روزه در ماه مبارک رمضان واجب است اما با تشخیص پزشک ممنوع و گاها اگر ضرری بواسطه گرفتن روزه به بیمار زیاد مرتبط گردد حتی روزه حرام میگردد.
پس احکام طبی نیز مانند تمام احکام دارای یک کلیت هستند ولی در جزییات عالم خاص آن علم مانند طبیب وحکیم و…باید نظرآخر را صادر کنند. ◽️◽️

? ?ببینید عزیزان تاریخهای قمری وحالت ماه هم بما یک اصل کلی برای صدور مجوز ثابت برای حجامت یا عدم حجامت برای تمام مزاجها را نمیدهد.
چون هدف حجامت در همه اوقات فقط خارج کردن خون از بدن نیست
شاید برای یک دموی ما ایام مد وجذب قوی ماه مثل ۱۴ ماه قمری را بجهت خروج بیشتر خون انتخاب کنیم اما در یک فردیکه پرخونی ندارد اما اخلاط غلیظ زیاددارد این ایام مثل ۱۴ را انتخاب نمیکنیم چون این ایام خون صالح زیادی همراه اخلاط غلیظ در حجامت دفع میشود.
لذا معمولا سه تا چهار روز بعد از ۱۴ مثلا ۱۷ خونگیری ملایم با حجامت انجام میدهیم.
چون سه روز بعد اخلاط لطیف بعلت سبکی سریعتر به عمق برمیگردند و اخلاط غلیظ بعلت سنگینی و غلظت وتنبلی سطح پوست جامیمانند که با ححامت ملایم وبدون عجله در مکش از بدن دفع میگردند.? ?
یاعلی
طالقانی
https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ