نظر استاد طالقانی در مورد بیمار فرضی مورد بحث وتجویز اسفند به بیمار

نظر استاد طالقانی در مورد بیمار فرضی مورد بحث و تجویز اسفند به این بیمار در گروه تخصصی و گروه ویژه درمانگران: ??? تاریخ:۹۵/۲/۱ شماره:۳۰۶۴ بیمار مورد نظر دارای علائم ذیل میباشد: نفخ و قار و قور معده و روده ?ضعف هضم ?ترشح و عفونت و درد گوش ?تشنگی زیاد سوال :⁉️ اینکه آیا به […]

نظر استاد طالقانی در مورد بیمار فرضی مورد بحث و تجویز اسفند به این بیمار در گروه تخصصی و گروه ویژه درمانگران:
???
تاریخ:۹۵/۲/۱
شماره:۳۰۶۴

بیمار مورد نظر دارای علائم ذیل میباشد:
نفخ و قار و قور معده و روده

?ضعف هضم

?ترشح و عفونت و درد گوش

?تشنگی زیاد

سوال :⁉️

اینکه آیا به این بیمار میشود اسفند تجویز کرد؟

پاسخ استاد طالقانی:✅

بنظر حقیر بصورت خیلی کنترل شده میشود به فرد مورد نظر اسفندتجویز کرد.

چون???
?۱٫ فرد رطوبت در معده و روده داشت واسفند مجفف و از بین برنده بسیار قوی رطوبت هست.

?۲٫ فرد رطوبت در گوش داشت و اسفند برای اوسودمند است.

?۳٫فرد صعود بخارات بسمت سرداشت و همزمان ضعف هضم در دفع واسفند هم بعلت خشکی وقبض منع صعود بخارات به سر ومغز میکند وهم چون ملین است مواد را از بالا تنه به پایین تنه میکشد.

?البته مطلب باید از نظر دور نباشد.
آن فرد تشنگی زیاد داشت وباید بررسی کردعلت تشنگی از حرارت بالای کبد بوده یا وجود بلغم شور در معده وبر حسب همان در خصوص اسفند تصمیم گیری کرد.
???
https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ
?البته بهتر است در این مواقع اسفند با رب انار به افراد داده شودوبیشتر از یک قاشق مرباخوری در روز داده نشود.

مثلا یک قاشق مرباخوری اسفند بهمراه یک قاشق مربا خوری یا غذاخوری رب انار وبسته به اینکه فرد زیاد گرم نیست یا خیلی گرم مزاج هست از رب انار شیرین یا ملس یا ترش استفاده میکنیم.

ومنظور از اسفند دانه های آن است.
با آنکه در برخی منابع اسفندبعنوان سودابر آورده اماحقیر پیشنهاد جدی میکنم در افراد سوداوی صرف، که خشکی دارند هرگز از اسفند استفاده نکنید چون خشکی شدید ودر برخی افراد موجب لکه های پوستی بعلت فشار به کبد میشود.

?ضمنا درست است که اسفند حالت ملین دارد اما از اسفند جهت لینت مزاج در افراد گرم مزاج استفاده نکنید.چون موجب افزایش حرارت بدن و تشدید یبوست در دراز مدت خواهد شد.
???

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ