هر انسان در طول زندگی خود ۷۵۰۰ حیوان را می‌خورد

هر  انسان در طول زندگی خود ۷۵۰۰ حیوان را می‌خورد یک انسان به طور میانگین تا سن ۷۰ سالگی ۱۱ گاو، ۲۷ گوسفند و ۲۴۰۰ مرغ را به طور کامل می‌خورد./منبع: میزان ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی?? www.ehyayetebeslami.com

هر  انسان در طول زندگی خود ۷۵۰۰ حیوان را می‌خورد

یک انسان به طور میانگین تا سن ۷۰ سالگی ۱۱ گاو، ۲۷ گوسفند و ۲۴۰۰ مرغ را به طور کامل می‌خورد./منبع: میزان

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

کانال رسمی استادطالقانی??

tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??

www.ehyayetebeslami.com