هشدار:تراریخته

شنیده شده یکی از این توسعه دهندگان تراریخته دانش آموخته همان مرکز برنج راکفلر در فیلیپین گفته : سم گلایفوسایت یا همان رانداپ تولیدی کمپانی صهیونیستی تراریخته مونسانتو از آب نمک هم سالم تر است؟؟ استاد فرمود کاش من در آن برنامه بودم یک لیوان از این سم علف کش را تقدیم می کردم به […]

شنیده شده یکی از این توسعه دهندگان تراریخته دانش آموخته همان مرکز برنج راکفلر در فیلیپین گفته : سم گلایفوسایت یا همان رانداپ تولیدی کمپانی صهیونیستی تراریخته مونسانتو از آب نمک هم سالم تر است؟؟ استاد فرمود کاش من در آن برنامه بودم یک لیوان از این سم علف کش را تقدیم می کردم به این فرد که نوش جان کنند؟ مگر از آب نمک سالم تر نیست؟ واقعا انسان حیرت می کند از برخی ادم نماها که چطور درمحضر خدا، صدها دانشمند و میلیون ها ایرانی اینطور برای فریب مردم حقیقت را انکار می کنند. این گزارش سمیت گلایفوسایت برای آنهایی است که همه اش درخواست سند و مدرک می کنند.
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com