هشدار در مورد محصولات تراریخته از پروفسور کریمی

هشدار هشدار شماره:۳۱۴۲۲ ۹۵/۱۱/۱۸ به نقل از کانال رسمی پروفسور کرمی، پرچمدار مبارزه با تراریخته وبیوتروریسم??? هشدار ☠ هشدار ☢ ◀️احتمال انجام اقدامات بیوتروریستی : بر اساس اطلاعات واصله برخی از افراد مشکوک با مراجعه به درب منازل و ‌مدارس و… درخواست نمونه گیری خون ‌بعنوان‌ تست رایگان قند خون می نمایند. با هشیاری مراقب […]

هشدار هشدار

شماره:۳۱۴۲۲

۹۵/۱۱/۱۸
به نقل از کانال رسمی پروفسور کرمی،
پرچمدار مبارزه با تراریخته وبیوتروریسم???

هشدار ☠ هشدار ☢

◀️احتمال انجام اقدامات بیوتروریستی : بر اساس اطلاعات واصله برخی از افراد مشکوک با مراجعه به درب منازل و ‌مدارس و… درخواست نمونه گیری خون ‌بعنوان‌ تست رایگان قند خون می نمایند. با هشیاری مراقب بوده و بهیچوجه اجازه چنین‌کاری ندهید.
هیچ فردی بدون هماهنگی وزارت ‌بهداشت حق نمونه گیری خون از مردم را ندارند.
این‌ توطئه را خنثی کنید.
‍ ?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com