هشدار

‍ ⭕️ هشدار… ➖ نیترات موجود در ڪودهای شیمیایی استفاده شده در ڪشت خیار، در پوست آن رسوب کرده و باعث ایجاد سمیت می شود. قبل از مصرف پوست آن را بگیرید. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی?? www.ehyayetebeslami.com

‍ ⭕️ هشدار…

➖ نیترات موجود در ڪودهای شیمیایی
استفاده شده در ڪشت خیار، در پوست آن رسوب کرده و باعث ایجاد سمیت می شود.
قبل از مصرف پوست آن را بگیرید.
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com