همایش طب سنتی اسلامی در دانشگاه گنبد کاووس

همایش طب سنتی اسلامی در دانشگاه گنبدکاووس در روز سه شنبه همایش طب سنتی اسلامی از سوی کانون طب سنتی اسلامی دانشگاه گنبدکاووس با حضور استاد طالقانی در سالن آمفی تئاتراین دانشگاه برگزار شد. استاد طالقانی ابتدای جلسه با ذکر احادیث معتبر طبی در خصوص مکتب اسلام و جامعیت این مکتب صحبت نمودند و گام […]

همایش طب سنتی اسلامی در دانشگاه گنبدکاووس

در روز سه شنبه همایش طب سنتی اسلامی از سوی کانون طب سنتی اسلامی دانشگاه گنبدکاووس با حضور استاد طالقانی در سالن آمفی تئاتراین دانشگاه برگزار شد.

استاد طالقانی ابتدای جلسه با ذکر احادیث معتبر طبی در خصوص مکتب اسلام و جامعیت این مکتب صحبت نمودند و گام نهادن در مسیر اولیاء الهی را مسیر سعادت در هر دو دنیا خواندن. در ادامه ایشان در خصوص مزاج ها و طبایع غذاها، اجسام و افراد صحبت نمودند. ایشان گسترش طب سنتی را یک ضرورت جامعه فعلی خواندند و تاکید کردن اگر اساتید در دانشگاه ها در خصوص این مسئله مهم اطلاعات داشته باشند در برخود با برخی دانشجویان دارای راهکارهای بهتری خواهند داشت. انتهای جلسه نیز با بحث پرسش و پاسخ به اتمام رسید.