هوش_و_یادگیری ۱۶

‌ هوش_و_یادگیری ۱۶ ♨️♨️♨️♨️ تاریخ:۹۵/۴/۲۶ شماره:۳۱۲۲۱ ? اجزاء چرخه هوش عبارتست از هوش عاطفی، هوش جسمی، هوش معنوی، هوش جنسی و هوش اقتصادی و …. هوش_اقتصادی ♨️♨️♨️ افرادی که ولخرجی می کنند یا خسیس هستند یا ورشکسته می شوند، هوش اقتصادی ندارند، یاد نگرفته اند و هوش اقتصادیشان رشد نکرده است. ? منبع:نوردیده✅ ?کانال رسمی […]


هوش_و_یادگیری ۱۶
♨️♨️♨️♨️
تاریخ:۹۵/۴/۲۶

شماره:۳۱۲۲۱

? اجزاء چرخه هوش عبارتست از هوش عاطفی، هوش جسمی، هوش معنوی، هوش جنسی و هوش اقتصادی و ….

هوش_اقتصادی
♨️♨️♨️
افرادی که ولخرجی می کنند یا خسیس هستند یا ورشکسته می شوند، هوش اقتصادی ندارند، یاد نگرفته اند و هوش اقتصادیشان رشد نکرده است.
?
منبع:نوردیده✅
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??
www.elmosehat.com