والدین باید قابل اعتماد باشند

والدین باید انقدر قابل اعتماد باشند که فرزندان به راحتی و با امنیت همه سوالات خود را از والدین بدون ترس یا محدودیت بپرسند در برابر سوالات جنسی یا هرگونه سوال عجیب کودک واکنش تند نشان ندهید، اگر نتوانند از شما سوال کنند از دیگران سوال می کنند که باعث آسیب به آنها می شود […]

والدین باید انقدر قابل اعتماد باشند که فرزندان به راحتی و با امنیت همه سوالات خود را از والدین بدون ترس یا محدودیت بپرسند

در برابر سوالات جنسی یا هرگونه سوال عجیب کودک واکنش تند نشان ندهید، اگر نتوانند از شما سوال کنند از دیگران سوال می کنند که باعث آسیب به آنها می شود
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com