پرسش و پاسخ از استاد(عفونت ادراری ومثانه)

?پرسش وپاسخ از استاد طالقانی? سلام استاد ❓استاد لطفا در مورد درمان عفونت ادراری و مثانه راهکار درمانی بفرمایید. ✅باسلام ⛔ترک سردیجات اعم از سرکه, ترشی ,لبنیات, چای, آب سرد, گوجه ,خیار و… ◀ جوشانده آویشن صبح وشب ◀ روغن مالی مثانه و شکم با روغن زیتون ◀ بادکش گرم مثانه و کمر شبها

  ?پرسش وپاسخ از استاد طالقانی?

  سلام استاد
  ❓استاد لطفا در مورد درمان عفونت ادراری و مثانه راهکار درمانی بفرمایید.
  ✅باسلام

  ⛔ترک سردیجات اعم از سرکه, ترشی ,لبنیات, چای, آب سرد, گوجه ,خیار و…

  ◀ جوشانده آویشن صبح وشب

  ◀ روغن مالی مثانه و شکم با روغن زیتون

  ◀ بادکش گرم مثانه و کمر شبها