پرشدن _صورت

پرشدن _صورت ?ماساژ گونه ها باروغن خراطین و یا روغن زفت روزی ۲ بار ?عرق یونجه باعسل ۱فنجان قبل از نهار وشام ?دمکرده ویا عرق رازیانه باعسل تا سه ماه روزی یک لیوان فقط ✅مطلب فوق مورد تأیید استاد طالقانی می باشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? https://tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

پرشدن _صورت

?ماساژ گونه ها باروغن خراطین و یا روغن زفت روزی ۲ بار
?عرق یونجه باعسل ۱فنجان قبل از نهار وشام
?دمکرده ویا عرق رازیانه باعسل تا سه ماه روزی یک لیوان فقط

✅مطلب فوق مورد تأیید استاد طالقانی می باشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com