پرهیزهای بعد از آمیزش: ?

پرهیزهای بعد از آمیزش: ? تاریخ:۱۳۹۵/۸/۲۲ شماره:۳۱۴۲۷ ? امام رضا علیه السلام : آمیزش پس از آمیزش ، بى آن که میان آنها غسلى صورت پذیرفته باشد ، دیوانگى فرزند را در پى مى آورَد. ? پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلّم اى على! هر کس جنب با همسر خویش در بستر […]

پرهیزهای بعد از آمیزش: ?

تاریخ:۱۳۹۵/۸/۲۲

شماره:۳۱۴۲۷

? امام رضا علیه السلام :

آمیزش پس از آمیزش ، بى آن که میان آنها غسلى صورت پذیرفته باشد ، دیوانگى فرزند را در پى مى آورَد.

? پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلّم

اى على! هر کس جنب با همسر خویش در بستر باشد ، نباید قرآن بخواند ؛ چه ، از این بیم دارم که از آسمان ، آتشى بر آنها فرود آید و آنان را بسوزا نَد .

اى على! با همسرت آمیزش مکن ، مگر آن که هر کدامتان دستمالى داشته باشید . خود را با پارچه اى مشترک ، پاک نکنید که شهوت بر شهوت واقع مى شود و این کار ، دشمنى میان شما را در پى مى آورد و کارتان را به جدایى و طلاق مى کشانَد .
????????
********************************
**********************

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com