پرهیز از غذای دیر هنگام

‍ ازغذاخوردن دیر هنگام درشب اجتناب کنید بهتراست آخرین وعده غذایی در روز ساعت ۷شب باشد غذا خوردن قبل ازخواب به بدن زمان کافی برای هضم غذا رانمیدهد موردتائید استادطالقانی✅ ?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani یر ?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

‍ ازغذاخوردن دیر هنگام درشب اجتناب کنید بهتراست آخرین وعده غذایی در روز ساعت ۷شب باشد غذا خوردن قبل ازخواب به بدن زمان کافی برای هضم غذا رانمیدهد
موردتائید استادطالقانی✅
?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani
photo_2016-08-28_23-41-56یر ?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com