پزشکی

  ☘زنان باردار از مصرف آویشن و دارچین و فراورده های آن در طول دوران بارداری حتی به مقدار خیلی کم خوداری نمایند. ⭕️چرا که میتواند منجر به زایمان زودرس شود. ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

 

☘زنان باردار از مصرف آویشن و دارچین و فراورده های آن در طول دوران بارداری حتی به مقدار خیلی کم خوداری نمایند.

⭕️چرا که میتواند منجر به زایمان زودرس شود.
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com