پوکی استخوان

نسخه درمانی پوکی استخوان از استاد طالقانی: مزاج بیماری:سرد وخشک ترمیم وپوکی استخوان: ۱٫پرهیز از غذاهای طبع سرد. ۲٫پودر پوست تخم مرغ بصورت گرد روی غذاها میل گردد. ۳٫ماساژ روغن زیتون روی بدن هرروز ۴٫استفاده روزانه از بادام درختی وانجیر.

نسخه درمانی پوکی استخوان از استاد طالقانی:

مزاج بیماری:سرد وخشک

ترمیم وپوکی استخوان:

۱٫پرهیز از غذاهای طبع سرد.
۲٫پودر پوست تخم مرغ بصورت گرد روی غذاها میل گردد.
۳٫ماساژ روغن زیتون روی بدن هرروز
۴٫استفاده روزانه از بادام درختی وانجیر.