پیام دکتر فهیمی

پیام دکتر فهیمی : ?? ? تاریخ:۹۵/۲/۱۱ شماره:۳۰۸۵ با درود وسلام خدمت تمامى دوستداران مکتب درمانى وپیشگیرانه طب سنتى ایرانى✋?? بروز برخى گستاخى هاى غیر قابل توجیه که یک اهانت ملى محسوب میشود در شرایطى به طب سنتى ایرانى روا داشته شده است که مردم عزیز کشورمان ایران منتظر گشایشى بزرگ در زمینه آرائه خدمات […]

پیام دکتر فهیمی :
?? ?
تاریخ:۹۵/۲/۱۱
شماره:۳۰۸۵

با درود وسلام خدمت تمامى دوستداران مکتب درمانى وپیشگیرانه طب سنتى ایرانى✋??

بروز برخى گستاخى هاى غیر قابل توجیه که یک اهانت ملى محسوب میشود در شرایطى به طب سنتى ایرانى روا داشته شده است که مردم عزیز کشورمان ایران منتظر گشایشى بزرگ در زمینه آرائه خدمات وسیع طب سنتى بودند.

????
اما این تنگ نظریها یقینا از روى نادانى مجریان این اتفاقات در تمام ردها بوده است.

چرا که هیچ انسانى از توسعه علوم ملى ومیهنى خود ناخشنود نخواهد شد حتى اگر در این مسیر دچار زیان موقت نیز بشود وما ایمان داریم توسعه وگسترش طب سنتى بجز خیر وبرکت براى مردم ما هیچ عارضه ایى نخواهد داشت وطب سنتى ایرانى میتواند تمام پتانسیل هاى ملى منجمله صنعت توریسم را بشدت تقویت خواهد کرد که این صنعت حداقل چهل صنعت را تقویت میکند.
???

اما یک اتفاق خطرناک?
بسیار خطرناک??
بسیار خطرناک??
https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ
دوستان طب سنتى وطب کلاسیک

ما با زیر سوْال بردن یکدیگر بجایى نه تنها نمیرسیم بلکه اتفاقات ناگوارى در پیش خواهد بود که آبروى پزشکان را خواهد برد و ضرر ان به بیماران خواهد رسید
????
راهکارها???

?اتحاد واحترام پزشکان وفعالین طب سنتى وکلاسیک به یکدیگرتنها راهکار مقابله با دسیسه نابود کردن طب سنتى به دست نیروهاى خودیست

?وباید تمامى نیروها وقواى گروههاى پزشکى را به سمت مقابله با افراد نادان ویا بسیار مکارى متوجه نمود که قصد ایجاد اختلاف وبد بینى بین نیروهاى طب سنتى وکلاسیک را در کشور دارند

?پس ما طرفداران طب سنتى وطب کلاسیک صحیح هیچگونه قصد انتقامجویى از کس یا گروهى را نداشته ونداریم واز تمام دست اندرکاران نیروهاى اطلاعاتى وامنیتى کشور و وزیر محترم اطلاعات درخواست مراقبت جدى از علوم اصیل ایرانى وبرطرف کردن اهانتهاى پیش أمده به حداقل بیست میلیون طرفدار مردمى طب سنتى وحکیمان وپزشکان حاذق کشور در این رشته را داشته و دیگر اینکه از بروز یک درگیرى تخریب کننده علمى پیشگیرى نمایند
????
یقینا جناب دکتر قاضى زاده هاشمى هم بایستى تجدید نظرى جدى در رفتار ادارى بسیار سوْال برانگیز خود داشته باشند وبه این سوْال پاسخ دهند که اگر اقاى دکتر خدادوست نتوانسته خوب عمل کند وموفق باشد

۱⃣چرا ایشان هنوز در وزارت خانه باقى ماندن
۲⃣چرا معاونت را باطل کردند ایشان را تغییر میدادند

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ
وبا این استدلال جناب وزیر اگر متولى امامزاده قابل قبول نبوده چرا صحن امامزاده را تخریب نمودید
حال انکه فعالیتهاى اقاى دکتر خدادوست هرچند میتوانست بهتر هم باشد اما خیلى هم بد نبوده

ودیگر اینکه معتدل ترین رشته علمى کشور در زمان دولت اعتدال سیلى خورده.
جناب اقاى روحانى ریاست محترم جمهور لطفا دستور بررسى ودلجویى از پزشکان وحکیمان ومردم طرفدار طب سنتى را لطفا صادر نمایید
????
سپاس از خویشتندارى طرفداران طب سنتى✅
وبزرگوارى ومنش والاى مقامات محترم مسول وریاست محترم جمهورمان جناب دکتر روحانى

وبا ارزوى رضایتمندى حضرت ولیعصر (عج) ومقام والاى ولایت از خدمات و عملکردمان

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ
ارادتمند دکتر مهدى فهیمى٨/٢/١٣٩۵

✳️منبع: کانال بهترین طبیب✳️