چاقی شکمی

‍ ⚠️آیا میدانیـــــدچرا اڪثر ایرانـــےها شڪم دارند حتی آنهایـے ڪه لاغرند؟؟! ➣ @Ostadtaleghani ? ● ?به علـت مصـرف برنـج و نـان برای شـام! ● ?عـدم خـوردن صبـحانه ڪافی و مفـید! ● ?خـوردن سـُس ، نوشـابہ و دلـستر!

‍ ⚠️آیا میدانیـــــدچرا اڪثر ایرانـــےها شڪم دارند حتی آنهایـے ڪه لاغرند؟؟!

➣ @Ostadtaleghani ?

● ?به علـت مصـرف برنـج و نـان برای شـام!
● ?عـدم خـوردن صبـحانه ڪافی و مفـید!
photo_2016-08-10_13-11-43● ?خـوردن سـُس ، نوشـابہ و دلـستر!