کلیپ صوتی از استاد روازاده و استاد طالقانی در خصوص اثرات تغییرات فرهنگ غذایی

http://ehyayetebeslami.com/wp-content/uploads/2017/02/استاد-روازاده-وطالقانی-۲٫.mp3 بروی لینک کلیک کنید و دانلود کنید

http://ehyayetebeslami.com/wp-content/uploads/2017/02/استاد-روازاده-وطالقانی-۲٫.mp3

بروی لینک کلیک کنید و دانلود کنید