کلیپ صوتی از استاد طالقانی در خصوص بالعرض وذاتی بودن بیماریهاو وظیفه حقیقی و ذاتی طبیب

http://ehyayetebeslami.com/wp-content/uploads/2017/02/استادطالقانی.رافت-طبیب.mp3 برای شنیدن کلیپ صوتی روی لینک زیر کلیک کنید

http://ehyayetebeslami.com/wp-content/uploads/2017/02/استادطالقانی.رافت-طبیب.mp3

برای شنیدن کلیپ صوتی روی لینک زیر کلیک کنید