کلیپ مهم استاد طالقانی در خصوص مزاج جبلی و غلبه مزاج

🎥👆کلیپ آموزشی از استاد طالقانی 💠شامل: 🔸تفاوت مزاج جبلی و غلبه مزاج؛ 🔸اشتباهات فاحش برخی درمانگران در مواجهه با این موارد 🔸 عوارض جسمی، روحی، روانی و معنوی این اشتباه ✅کانال آرشیو طبی استاد طالقانی👇 t.me/A_ostadtaleghani ✅پیج اینستاگرام استاد طالقانی👇 https://www.instagram.com/ostad_taleghani11/  

🎥👆کلیپ آموزشی از استاد طالقانی

💠شامل:
🔸تفاوت مزاج جبلی و غلبه مزاج؛
🔸اشتباهات فاحش برخی درمانگران در مواجهه با این موارد
🔸 عوارض جسمی، روحی، روانی و معنوی این اشتباه

✅کانال آرشیو طبی استاد طالقانی👇
t.me/A_ostadtaleghani

✅پیج اینستاگرام استاد طالقانی👇
https://www.instagram.com/ostad_taleghani11/