کلیپ پاسخ علمی، تاریخی و استدلالی استاد طالقانی به یک ادعای نادرست

👆👆🎥 کلیپ پاسخ علمی، تاریخی و استدلالی استاد طالقانی به یک ادعای نادرست 💠 آیا واقعا مایه کوبی در طب کهن و سنتی همان واکسیناسیون رایج کنونی است ؟!!! 👈اخیرا برخی افراد و جریانها با اغراض خاص و بصورت هدایت شده در حال القای این مطلب بمردم هستند که مایه کوبی سنتی و کهن هیچ […]

👆👆🎥 کلیپ پاسخ علمی، تاریخی و استدلالی استاد طالقانی به یک ادعای نادرست

💠 آیا واقعا مایه کوبی در طب کهن و سنتی همان واکسیناسیون رایج کنونی است ؟!!!
👈اخیرا برخی افراد و جریانها با اغراض خاص و بصورت هدایت شده در حال القای این مطلب بمردم هستند که مایه کوبی سنتی و کهن هیچ تفاوتی با واکسیناسیون فعلی که بصورت گسترده در حال انجام است ندارد و با این روش مردم را به تزریق واکسن کرونا تشویق میکنند.

💠 لذا پاسخ علمی، تاریخی و استدلالی استاد طالقانی از اساتید برجسته طب سنتی اسلامی کشور (رئیس موسسه پرتو سبز هستی) را به دقت بشنوید.

💠 فعالان و علاقمندان طب سنتی و اسلامی باید دارای بینش و تحلیل قوی باشند و با تسلط بر تاریخ طب و مطالب علمی اجازه تحریف طب سنتی اسلامی را ندهند.

👈در این شرایط حساس وظیفه اساتید طب سنتی اسلامی ایجاد بصیرت علمی همه جانبه در میان خانواده بزرگ طب سنتی اسلامی کشور است.

💠 پیشنهاد میکنیم تمام عزیزان به دقت به مطالب کلیپ استاد توجه نمایند.

. 🔸مشاهده و تا میتوانید نشر دهید🔸